Monday, 17 February 2014

diggle doggins,

booyah kaw shaw ramadan ding dang dong,

booyah meow Meow,

chang wang badang,

moojjah nah tah nah tiki wah,

double wang double ang,

No comments:

Post a Comment